unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 Łódź, dnia 07.02.2018r.

ŁÓDZKI DOM KULTURY
Informuje wszystkie zainteresowane podmioty, że w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej
www.ldk.lodz.pl
zamieszczone zostało
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
w projekcie pn. „Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem, w celu zwiększenia udziału
w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu” w ramach Projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dialog techniczny związany jest z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zaprojektowanie i wykonanie aranżacji artystycznej
w patio budynku Łódzkiego Domu Kultury.
Termin składania zgłoszeń: 22.02.2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
Informacji udziela: Małgorzata Dobrakowska – Główny Specjalista - Menadżer Projektu
tel. 797-326-218; e-mail: m.dobrakowska@ldk.lodz.pl