unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

Potańcówka andrzejkowa

Listopadowa odsłona wydarzenia tanecznego dla seniorów to okazja do wyrażenia siebie poprzez ruch, ale i strój.
17 listopada 2021 roku o godzinie 18.00 w Sali Kolumnowej ŁDK Janusz Wielgosz poprowadzi zabawę andrzejkową.

Z tej okazji ogłaszamy konkurs na najbardziej kreatywne przebranie. 

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi,
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.
2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przebrania według własnego pomysłu oraz jego prezentacja podczas wydarzenia pn. „Potańcówka andrzejkowa”, odbywającego się 17 listopada 2021 roku, od godziny 18:00 w Sali kolumnowej ŁDK.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda dorosła osoba fizyczna, uczestnicząca w ww. wydarzeniu.
4. W konkursie można zaprezentować jedno przebranie.
5. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności oraz kreatywności mieszkańców województwa łódzkiego.
6. Komisja konkursowa oceni przebranie pod kątem kreatywności i poziomu pracy włożonej w przygotowanie stroju.
7. Spośród najlepszych strojów zostaną wybrane nagrody:
• 1 x voucher na Kurs Tańca Towarzyskiego (1 miesiąc) w Łódzkim Domu Kultury,
• 1 x voucher do Kino Szpulka dla 2 osób,
• 1 x voucher do Kino Perspektywa dla 2 osób
• zestaw upominków Łódzkiego Domu Kultury
8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania wydarzenia.
9. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
12.  Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
  • 17-11-2021 godz 18:00

Kategoria

Wiadomości