unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ŁDK

Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Pan Waldemar Drozd zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego instytucji za lata 2021 i 2022.
Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z "Zasadami wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego", zgodnie z Uchwałą nr 847/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 września 2021 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego ŁDK za lata 2021 i 2022" do dnia 29 września 2021 r. do godz. 15:00, w siedzibie Zamawiającego: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113, 2 piętro, Sekretariat, pokój 218.

Zasady wybory firm audytorskich są do pobrania.