Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

Dlaczego ten dom tak wygląda?

Projekt "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych" dotyczy działań z zakresu edukacji architektonicznej skierowanego do nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury, którzy na co dzień realizują zadania związane z przedmiotami artystycznymi.

Projekt obejmuje: opracowanie scenariuszy warsztatów z zakresu z edukacji architektonicznej oraz przewodników do tych scenariuszy (do bezpłatnego pobrania), opartych na architekturze miast województwa łódzkiego, skierowanych do dzieci w wieku 7-13 lat. Materiały te opracowane są w wyniku kwerend terenowych, a następnie omówione w trakcie filmów edukacyjnych oraz szkolenia on-line dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury.

Ideą projektu jest, aby pokazać - oprócz zabytków o rozpoznanej wartości architektonicznej - również mniej popularne oblicza lokalnego dziedzictwa. Chcemy zwrócić uwagę m.in. na małą architekturę i rzeźbę plenerową, opowiedzieć o realizacjach powojennych, o starych szyldach i liternictwie - w nawiązaniu od lokalnych uwarunkowań i specyfiki.

Dzięki projektowi mamy nadzieję wzbogacić ogólnodostępną bazę materiałów dydaktycznych z zakresu kultury i sztuki do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury prowadzących zajęcia szkolne z przedmiotów artystycznych.


Partnerzy projektu - 2021:

  • Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie - BEŁCHATÓW
  • Miejski Dom Kultury w Brzezinach - BRZEZINY
  • Kutnowski Dom Kultury - KUTNO
  • Dom Kultury w Łęczycy - ŁĘCZYCA
  • Muzeum w Łowiczu - ŁOWICZ
  • Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej im. Danuty Siedzikówny „Inki” - RAWA MAZOWIECKA
  • Wieluński Dom Kultury - WIELUŃ
  • Wolborskie Centrum Kultury - WOLBÓRZ
Rezultaty projektu w 2021 roku:
Publikacje (przewodniki do scenariuszy warsztatów, scenariusze warsztatów): link
Filmy edukacyjne oraz nagranie szkolenia on-line: link

Partnerzy projektu - 2020: 

Rezultaty projektu w 2020 roku:
Publikacje (przewodniki do scenariuszy warsztatów, scenariusze warsztatów): link
Filmy edukacyjne oraz nagranie szkolenia on-line: link

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego fundusz celowego.