unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Łódzkie pełne kultury w Sieradzu

Łódzkie pełne kultury – najnowszy projekt Łódzkiego Domu Kultury 25 września zawitał do Sieradza. W Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego odbyły się warsztaty edukacyjne dla 24 uczniów szkół podstawowych oraz zajęcia metodyczne dla dorosłych, w których wzięło udział 14 nauczycieli przedmiotów artystycznych.
Pracownicy Muzeum Sztuki w Łodzi przygotowali dla uczestników projektu cykl warsztatów „Widzimisię”, oparty na „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego, wznowionej, fundamentalnej pracy czołowego polskiego artysty modernistycznej awangardy, współzałożyciela instytucji. Książka pokazuje, w jaki sposób to, co człowiek dostrzega, jest warunkowane jego świadomością.

Podczas warsztatów dzieci w praktyczny sposób poznały tajniki widzenia konturowego. Bardzo podobały się im zabawy i graficzne wariacje, dla których punktem wyjścia była linia, bo jak podkreślają organizatorzy zajęć: – Linia, jako podstawowy element składowy sztuk wizualnych przybiera różne formy. Może być prosta, zygzakowata, przerywana i wywodzić się z geometrii, ale może być również falista, powyginana i mieć swoje źródło w przyrodzie. Linia to także trasa, którą można się poruszać i różnicować chód w zależności od cech linii (cienka, gruba, przerywana itp.). Linia – jak linia ma swoje cechy: może leżeć swobodnie czy też być napięta jak struna. Nasze ciało podobnie – może naśladować linię, ale linia również może naśladować człowieka i być punktem wyjścia do działań warsztatowych dotyczących ruchu.

Warsztaty dla nauczycieli również były przeprowadzone w oparciu o cykl „Widzimisię”, dodatkowo opatrzone komentarzem metodycznym, instrukcją kosztorysowania i przygotowywania materiałów.

Prowadzące zajęcia:

Maja Pawlikowska – edukator muzealny, filolog, czynna scenografka filmowa, telewizyjna i teatralna. Realizatorka projektów społecznościowych, szczególnie we współpracy ze środowiskami osób wykluczonych społecznie i ekonomicznie (m.in. w zamkniętym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 5 w Łodzi).
Marta Wlazeł – historyczka sztuki i edukatorka. Program edukacyjny realizuje we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie wobec najmłodszych gości muzealnych. Jurorka Konkursu Wiedzy o Sztuce, członkini komisji Olimpiady Artystycznej.

Łódzkie pełne kultury – projekt edukacyjny upowszechniający kulturę w regionie, realizowany przez Łódzki Dom Kultury w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kategoria

Wiadomości