unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

Mikołajki w PTT

Zapraszamy na świąteczne spotkanie towarzystwa.

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ ŁÓDZKI

 
Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim posiadającym 27 oddziałów terenowych. Jednym z nich jest Oddział Łódzki. Jak mówi par. 3 statutu: zrzesza osoby zainteresowane czynnie kształtowaniem humanistycznych postaw wobec gór, popularyzowaniem ich wartości krajoznawczych, turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochroną tych wartości.

Pomijając przerwę wakacyjną spotykamy się co tydzień w środy, o godz. 18.00 w sali nr 313 ŁDK.
Organizujemy wystawy, prelekcje, wyprawy. Zapraszamy na nasze spotkania i do przystąpienia do nas.
nasza strona: www.pttlodz.org
  • 11-12-2019 godz 18:00

Kategoria

Wiadomości