unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Ruszamy z diagnozą w ramach Bardzo Młodej Kultury

Wraz z Biurem Badań Społecznych Question Mark rozpoczynamy badanie dotyczące kondycji edukacji oraz działań animacyjnych z zakresu kultury w województwie łódzkim na potrzebę programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021!
Jeśli jesteś przedstawicielem placówki oświaty, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturalną, a może animatorem włączonym w działania programu BMK 2016-2018, pomóż nam!

Badanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

W ramach diagnozy zbadany zostanie stan edukacji kulturowej w województwie łódzkim, co posłuży zidentyfikowaniu podmiotów zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturalną, istniejących sieci oraz form współpracy między jednostkami, deficytów w obszarze edukacji kulturalnej oraz strukturze pracy animatora.

Wyniki diagnozy zostaną opublikowane i przedstawione wszystkim podmiotom i osobom zainteresowanym, a w szczególności przedstawicielom samorządów lokalnych w celu zaangażowania ich do działań związanych z edukacją kulturową.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, dostępnej pod adresem: https://link.do/krxSO

Ankieta aktywna jest do 18.08.2019 r.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem programu BMK w woj. łódzkim jest Łódzki Dom Kultury.