unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

SprawMY Kulturę!

Oficjalnie wystartowaliśmy z projektem Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, którego zostaliśmy operatorem w naszym województwie. Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania inaugurującego i zapoznania się z działaniami, jakie przewidziane zostały w projekcie na ten rok.
Program „Bardzo Młoda Kultura”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury, dedykowany jest edukatorom, animatorom kultury i osobom prywatnym, którzy poprzez uczestniczenie w nim mogą podnieść swoje kompetencje i zrealizować pomysły na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej dedykowane dzieciom i młodzieży.

Podczas spotkania inaugurującego, które odbyło się 31 lipca 2019 r., przedstawiliśmy idee projektu oraz harmonogram planowanych działań na najbliższy rok.

Już w sierpniu we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury zorganizujemy 7 spotkań informacyjnych w województwie łódzkim dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

W 2019 roku będziemy również realizowali szkolenia skierowane dla członków organizacji pozarządowych, animatorów niezależnych, pracowników instytucji kultury i nauczycieli zorganizowane w celu zwiększenia ich kompetencji z zakresu edukacji kulturowej. Tematyka spotkań związana będzie z organizacją oraz zarządzaniem projektem.

We wrześniu ogłosimy również konkurs na realizację przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej województwo łódzkie, na który przeznaczyliśmy 72 000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Osoby fizyczne, podmioty sektora publicznego, organizacje pozarządowe oraz osoby niezależne, które zamieszkują lub prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie zespołu złożonego z przedstawicieli podmiotów kultury i placówek oświatowych. Wpisuje się to w cel programu, którym m.in. jest integracja sektorów edukacji i kultury.  

W ramach projektu BMK jeszcze w tym miesiącu ruszy dedykowana strona internetowa www.bmklodzkie.pl, gdzie będziemy zamieszczali wszystkie informacje związane z projektem. Serdecznie zapraszamy! 

Nasi partnerzy w 2019 roku to: Kutnowski Dom Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach, Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Ster" oraz Stowarzyszenie Dolina Pilicy.

Przed nami 3 lata nowych doświadczeń i inspiracji. Bądźcie z nami! 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem programu BMK w woj. łódzkim jest Łódzki Dom Kultury.