unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

Zdobądź 10 000 zł na realizację projektu!

Ogłaszamy konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie!
Aby wziąć udział w konkursie:

- przygotuj interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci młodzieży
- zapoznaj się z Regulaminem i pozostałymi załącznikami dostępnymi do pobrania poniżej
- wypełnij i odeślij prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej www.bmklodzkie.pl/konkurs oraz prześlij skan podpisanego potwierdzenia złożenia formularza na adres e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl do dnia 20 września 2019 roku, do godz. 12.00.


Ważne:

1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty, kultury, NGO.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 projekt konkursowy.
3. Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
4. Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10.000 zł brutto.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania grantu w mniejszej wysokości niż wnioskowany, o ile komisja konkursowa uzna budżet danego projektu za przeszacowany.
6. Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2019 wynosi 72.000 zł brutto


Terminy:

Ogłoszenie konkursu: 2 września 2019
Ogłoszenie wyników: 30 września 2019
Termin realizacji zwycięskich projektów: do 22 października 2019
Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa 29 października 2019 roku.


Konsultacje: Andrzej Białkowski: w godz. 10.00 - 15.00, tel. 797-326-176, e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl
Są możliwe również konsultacje osobiste w siedzibie ŁDK, po uprzednim umówieniu. Zapraszamy w dniach: 4, 11, 18 września, w godz. 10.00 - 15.00 

FORMULARZ DOSTĘPNY NA: https://bmklodzkie.pl/konkurs/

Kategoria

Wiadomości