Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =


Po raz 7. w region wyrusza „Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2019 – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”.

Zadaniem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu. Dodatkowo projekt ukierunkowany jest na promocję walorów przyrodniczych regionu na teranie 7 Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Odbiorcy projektu edukowani będą z tradycji, potencjału i możliwości jakie płyną z materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego bazującego na plonach ziemi. Tworzone artefakty artystyczne będą stricte ekologiczne, warsztaty realizowane bowiem będą przede wszystkim poprzez zużycie materiałów naturalnych oraz wtórnych.

W roku 2018 uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 7-12 lat z 14 miast województwa łódzkiego: Bełchatowa, Radomska, Zelowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Kutna, Wielunia, Sieradza, Zduńskiej Woli, Koluszek, Sulejowa, Skierniewic i Tuszyna.


W ramach projektu odbędą się trzy typy spotkań ekologiczno-artystycznych:

• warsztaty ekologiczno-artystyczne w 14 miejscowościach odbędzie się jeden z dwóch typów warsztatów: „Niebiańska planeta – warsztaty o wodzie” bądź „Pracowite pszczoły”.

1. Pracowite pszczoły
Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz uświadomienie konieczności ochrony zapylaczy. Poprzez dopasowane do grupy wiekowej metody uczniowie poznają najważniejsze zapylacze, dowiedzą się w jaki sposób zapylają one kwiaty, ile roślin użytkowych jest zależnych od owadów, dlaczego zapylacze są zagrożone i jak możemy je chronić. Dzieci będą robić pszczele pacynki, poznamy budowę kwiatu i wykonamy kwiaty z papieru, będziemy bawić się w zapylanie, wykonamy domek dla owadów. Sprawdzimy jakie rośliny uprawiane na terenie woj. łódzkiego zapylane są przez pszczoły.

2. "Niebieska planeta - warsztat o wodzie"
Celem zajęć jest uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu. Zastanowimy się, dlaczego Ziemia nazywana jest niebieską planetą, uczniowie obejrzą pokaz, który wykaże jak niewiele mamy wody słodkiej (proporcje wody słodkiej i słonej na Ziemi) i jakie są zasoby wodne woj. łódzkiego, poznamy największe rzeki i zbiorniki wodne okolic Łodzi. Uczniowie dowiedzą się, skąd berze się woda w kranie, ile wody zużywamy na co dzień do poszczególnych czynności, w jak sposób możemy ją oszczędzać i co zrobić, by jak najmniej ją zanieczyszczać. Będziemy również wykonywać różnorodne eksperymenty z wodą w roli głównej. Będziemy słuchać wody i muzykować i bawić się dźwiękami wody. Będziemy oglądać przedstawienia wody w sztuce plastycznej i samodzielnie tworzyć prace korzystając z wody. Podczas tych zajęć można się pomoczyć.

• wycieczki ekologicznych do 7 Parków Krajobrazowych w województwie, podczas których odbędą się w plenerze: warsztaty fotograficzne, warsztaty malarstwa i kolażu (gra malarska) oraz gobelin ekologiczny.

• wizyta w Skansenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi, podczas której odbędzie się jeden z 2 typów warsztatów: „Opowieści o przyrodzie w drewnianej zagrodzie” oraz „Co w trawie piszczy?”.

Ponadto uczestnicy będą brać udział w 3 konkursach tematycznych, które podsumowane zostaną na wystawie finałowej w Łódzkim Domu Kultury:
1. Konkurs fotograficzny pn. „Natura oczami dziecka”.
2. Konkurs plastyczny pn. „Przyroda wokół nas”.
3. Konkurs gobelinu pn. „Sztuka bliska naturze”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. http://www.zainwestujwekologie.pl/

Partnerami projektu są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Łódzki oraz Ogród Botaniczny w Łodzi.

Instytucje kultury Województwa Łódzkiego biorące udział w projekcie:

1. Miejski Dom Kultury w Radomsku
2. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
3. Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
4. Dom Kultury w Zelowie
5. Stowarzyszenie SIMARE z Piotrkowa Trybunalskiego
6. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
7. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie
8. Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
9. Kutnowski Dom Kultury
10. Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu
11. Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie
12. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
13. Wieluński Dom Kultury
14. Miejski Dom Kultury w Opocznie

Koordynatorzy edycji 2018:

Malwina Paroń: email: m.paron@ldk.lodz.pl, tel. 797-326-197
Dominika Bernacka: email: d.bernacka@ldk.lodz.pl, tel. 797-326-177