unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii - II stopień, 15-16.04.19

Po sukcesie marcowego szkolenia z biblioterapii w kwietniu w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury odbyła się kolejna jego odsłona. W kursie pn. Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii, II stopień wzięło udział kilkunastu pracowników instytucji kultury z województwa łódzkiego. Spotkanie poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz.
Zebrana w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. grupa bibliotekarzy i animatorów kultury pogłębiła zdobytą podczas I stopnia szkolenia wiedzę teoretyczną z zakresu biblioterapii. Uczestnicy poznali metody i formy zachęcania do czytania oraz sposoby wykorzystania nowoczesnych form książki w pracy z czytelnikiem. Ważnym tematem podjętym w trakcie szkolenia była praca z osobami niepełnosprawnymi oraz chorującym przewlekle. Prowadząca zaprezentowała poza tym techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, a także metody stymulacji pamięci i procesu koncentracji oraz rozwoju intelektu. Omówiona została rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie oraz alternatywne materiały czytelnicze (blogi, pamiętniki, adaptacje filmowe, teksty muzyczne dla młodzieży, gry edukacyjne itd.). Uczestnicy szkolenia, poza nabyciem nowej wiedzy, wyposażeni zostali w scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego.

Dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji UP w Krakowie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.