unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii - III stopień, 14-15.05.19

Za nami III stopień szkolenia z zakresu biblioterapii. Kurs organizowany w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury odbył się w dniach 14-15 maja 2019 r. i podobnie jak poprzednie spotkania o tej tematyce poprowadziła go dr Wanda Matras-Mastalerz.
W szkoleniu wzięło udział kilkunastu pracowników instytucji kultury z województwa łódzkiego, którzy pogłębili swoją wiedzę na temat doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do wszystkich grup wiekowych. Warsztaty rozwinęły ich umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii. Podczas szkolenia prowadząca poruszyła zagadnienie storytellingu, czyli czytania performatywnego tekstów literackich, oraz wykorzystania dramy i innych form teatralnych w działaniach biblioterapeutycznych. Zaprezentowany został potencjał terapeutyczny metafor w utworach literackich oraz techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Nie zabrakło również czasu na omówienie wykorzystania literatury do rozwijania twórczego podejścia do edukacji historycznej czy nauki asertywności dla dziewcząt. Zajęcia poszerzyły ponadto wiedzę uczestników z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami.
Szkolenie zakończyło się prezentacją scenariuszów i programów zajęć biblioterapeutycznych stworzonych przez uczestników warsztatów.

Dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji UP w Krakowie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.