unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

Prawo autorskie - umowy oraz działalność instytucji kultury, 21.05.19

21 maja 2019 roku odbyło się kolejne szkolenie Regionalnej Akademii Kadr Kultury przeprowadzone w Łódzkim Domu Kultury. Grupa pracowników instytucji kultury z Łodzi i regionu wzięła udział w kursie, którego tematem było prawo autorskie w zakresie umów oraz działalności instytucji kultury.
Piotr Łada, który poprowadził szkolenie przedstawił wszystkim uczestnikom rodzaje oraz charakterystykę umów cywilnoprawnych zawieranych w instytucjach kultury. Duży nacisk położony został na wskazanie różnic występujących między poszczególnymi typami umów oraz wskazanie przyczyn kwestionowania umów przez organy takie jak PIP, ZUS czy US. Trzon spotkania stanowiło przedstawienie i objaśnienie zagadnień z zakresu prawa autorskiego w umowach takich jak: podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy licencyjne i ich rodzaje, pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, utwory pracownicze itp. Prowadzący omówił również możliwości wykorzystania „cudzej” twórczości oraz związane z tym obostrzenia oraz różne aspekty prawne działalności kulturalnej. Ostatnie godziny spotkania przeznaczone zostały na omówienie prawa do wizerunku oraz ochrona dóbr osobistych a także zagadnienia prawnoautorskie w sieci Internet.

Piotr Łada - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych magisterskich studiów kulturoznawczych na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa własności intelektualnej. Ekspert z zakresu prawa sztuki. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego w kulturze, przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor artykułów eksperckich, prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki.