unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW

Łódzki Dom Kultury ogłasza drugi, uzupełniający, nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych związanych z ogólnopolskimi obchodami Roku Moniuszki w 2019 roku.
Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego. Ogłoszenie dotyczy realizacji zadań związanych z promocją i popularyzacją twórczości, jak i samej postaci wybitnego polskiego kompozytora – Stanisława Moniuszki. Celem realizacji zadań jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, wzbogacenie wiedzy na temat życia i twórczości artysty, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.
Instytucje, które otrzymały dofinansowanie w I naborze są wyłączone z możliwości ponownego złożenia wniosku.

Na współorganizację projektów kulturalnych związanych z ogólnopolskimi obchodami Roku Moniuszki 2019 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył w drugim naborze środki finansowe w wysokości 29 520 zł.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 9 sierpnia 2019 r., do godz. 16.00.

Niezbędne dokumenty do pobrania w załącznikach, logotypy znajdują się w galerii zdjęć.

Kontakt w sprawach:
• merytorycznych – Ewelina Skorupa, tel. 797 326 216, e-mail: ldk@ldk.lodz.pl
• formalno-rachunkowych – Grażyna Stepińska-Marciniak, tel. 797 326 178, e-mail: g.marciniak@ldk.lodz.pl

Załączniki artykułu

Zał 2 - Wniosek (Pobrań: 110)
Zal 3 - sprawozdanie (Pobrań: 99)
Zal 1 - Umowa (Pobrań: 104)
logo_wpkwl (Pobrań: 104)
logo_wpkwl (Pobrań: 93)
logo_wpkwl (Pobrań: 110)
LOGO_przezroczyste (Pobrań: 88)