unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

Wyniki: granty na kulturę

Łódzki Dom Kultury po raz ósmy ogłosił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.
Dziękujemy wszystkim instytucjom za przesłanie aż 33 wniosków dotyczących obchodów Roku Świętego Jana Pawła II. Zachęcamy do zapoznania się z listą rankigową i gratulujemy naszym tegorocznym grantobiorcom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi). Zgłaszane projekty kulturalne powinny mieć na celu popularyzację sylwetki Świętego Jana Pawła II oraz jego nauk i dokonań, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające realizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów
i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 30 września 2020 r., do godz. 16.00.

Wersja edytowalna wniosku oraz sprawozdania końcowego dostępna: https://bit.ly/3iiAumv

Kontakt w sprawach:
  •  merytorycznych:
 Agata Ptasińska, tel. 504 941 503, e-mail: a.ptasinska@ldk.lodz.pl
  •  formalno-rachunkowych:
Grażyna Stępińska-Marciniak, tel:  797-326-172,  e-mail g.marciniak@ldk.lodz.pl


Załączniki artykułu

tablica (Pobrań: 24)
stopka_szara (Pobrań: 18)
stopka_czarna (Pobrań: 14)
stopka_biala (Pobrań: 16)
stopka (Pobrań: 11)
Wyniki 2020 (Pobrań: 201)
Umowa (Pobrań: 152)
Koszty kwalifikowane (Pobrań: 162)
Regulamin (Pobrań: 351)
  • 30-09-2020 godz 16:00

Kategoria

Wiadomości