Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
DYREKCJA 

JACEK SOKALSKI
dyrektor Łódzkiego Domu Kultury
tel. 797326216
ldk@ldk.lodz.pl
 
MONIKA MATUSIEWICZ
z-ca dyrektora Łódzkiego Domu Kultury
m.matusiewicz@ldk.lodz.pl
 
JACEK LEWKOWSKI
z-ca dyrektora Łódzkiego Domu Kultury
lewkowski@ldk.lodz.pl
 
ANETTA SOBCZYK
Główny Księgowy
a.sobczyk@ldk.lodz.pl

ZESPÓŁ

Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów
tel: 797 326 176
e-mail: osrodekregion@ldk.lodz.pl
 
Dział Wystawienniczy
tel: 797 326 191
e-mail: galeriaff@ldk.lodz.pl
 
Dział Filmowy
tel: 797 326 168 
e-mail: film@ldk.lodz.pl
 
Zespół ds. Inicjatyw Artystycznych
tel: 797 326 227
e-mail: inicjatywy@ldk.lodz.pl 
 
Zespół ds. Teatralnych
tel: 797326205
teatr@ldk.lodz.pl
 
Regionalna Informacja Kulturalna
tel: 797 326 185
rik@ldk.lodz.pl
 
Zespół ds. Regionalnej Akademii Kadr Kultury
tel: 797 326 219
rakk@ldk.lodz.pl
n.korzeniowska@ldk.lodz.pl
 
Dział Wydawniczy

Wydawnictwo Kwadratura - Piotr Grobliński
tel: 797 326 192
e-mail: groblinski@ldk.lodz.pl

Kalejdoskop
tel: 797 326 217
e-mail: kalejdoskop@ldk.lodz.pl
 
Region Kultury
tel: 797 326 179, e-mail: w.cascarino@ldk.lodz.pl
 
Zespół ds. kreacji, reklamy i obsługi plastycznej
tel: 797 326 211
e-mail: k.grzelakowska@ldk.lodz.pl 
 
Zespół ds. marketingu i współpracy z mediami
tel: 797 326 197,  m.paron@ldk.lodz.pl
 
Główny Specjalista ds. Organizacji i Kadr
Małgorzata Cieślak
797 326 180
m.cieslak@ldk.lodz.pl
 
Dział Finansowo-Księgowy
e-mail: ksiegowosc@ldk.lodz.pl 
 
Dział Administracyjno-Techniczny
tel: 797 326 196
e-mail: administracja@ldk.lodz.pl
 
Samodzielny Specjalista ds. obronności
Mjr Lech Wójcicki