Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

VIII Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów RADOMSKO 2018

Miejski Dom Kultury w Radomsku we współpracy z Łódzkim Domem Kultury zorganizował VIII Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów RADOMSKO 2018 w kategorii MUZYKA oraz RĘKODZIEŁO.
Wyniki VIII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów w Radomsku

Kategoria Zespoły:

I miejsce ex aeuqo  - Chór "Złocisty Promień" (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku) i Chór Miejski "Artis Gaudium" (Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim - filia Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim) - nagrody w wysokości 300 zł (fundator: Miasto Radomsko)

II miejsce - Zespół "Appassionata" (Radomszczański Uniwersytet III Wieku "Wiem Więcej" - nagroda w wysokości 250 zł  (fundator: Miasto Radomsko)

III miejsce ex aeuqo - Chór "Złota Nutka" (Miejski Dom Kultury w Radomsku) i Zespół Ludowy "Karolina" (Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej)- nagrody w wysokości 200 zł (fundator: Łódzki Dom Kultury)


Kategoria Soliści:

I miejsce - Irena Janusz (Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach) - nagroda w wysokości 300 zł (fundator: Miasto Radomsko)

II miejsce ex aeuqo - Elżbieta Jóźwiak (Radomsko) i Mieczysław Kincel (Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim - filia Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim) - nagrody w wysokości 250 zł (fundator: Miasto Radomsko)

III miejsce - Jadwiga Bielecka-Gliwka (Zespół Wokalno-Instrumentalny "Impresja" z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku) - nagroda w wysokości 200 zł (fundator: Łódzki Dom Kultury)

Wyróżnienie:

Teresa Moszkowicz (Radomszczański Uniwersytet III Wieku "Wiem Więcej" w Radomsku) - nagroda w wysokości 100 zł (fundator: Miasto Radomsko)

Kategoria Rękodzieło artystyczne:

Wyróżnienia ex aeuqo - Alicja Koper (Klub Złotej Jesieni z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku) i Halina Dziadkiewicz (Klub Złotej Jesieni z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku) - nagroda w wysokości 100 zł (fundator: Miasto Radomsko)


GRAND PRIX VIII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów Radomsko 2018 - Zespół "Cantabile" (Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie) - nagroda w wysokości 600 zł (fundator: Łódzki Dom Kultury)


Jury:

Maciej Kowalczyk - przewodniczący

Danuta Zawadzka

Natalia Korzeniowska


CELE  PRZEGLĄDU:

- prezentacja dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń i budowanie  więzi w środowisku
  ludzi „złotego wieku”,  
- konfrontacja zespołów i solistów oraz pielęgnowanie tradycji  artystycznych,
- upowszechnianie właściwych wzorów spędzania czasu wolnego.
Miejski Dom Kultury w Radomsku
  • 09-06-2018 godz 10:00

Kategoria

Sztuka