Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =

40. ŁST "Teatr ponad podziałami" - Inauguracja

 Jest już fotorelacja z sobotniego spektaklu Teatr Biuro Podróży zaprezentowanego przed MDK Opoczno! Widowiskiem Silence/Cisza w Troi rozpoczęła się 40. edycja Łódzkich Spotkań Teatralnych. Zapraszamy do oglądania fotorelacji wykonanej przez D. Śmigielskiego!
ŁST od początku był festiwalem teatrów społecznie zaangażowanych, komentujących i nade wszystko zmieniających rzeczywistość. Tegoroczna edycja jest klamrą spinającą 40-letnia historię zjawiska, jakim są Łódzkie Spotkania Teatralne. Narodziły się one w ciężkich dla Polaków czasach społecznego oporu wobec komunizmu, by „walczyć i rozumieć”. Dziś ich misją jest „uczyć rozumieć”.

Posługując się środkami teatralnego wyrazu chcemy pokazać, w jaki sposób skutecznie prowadzić dialog między ludźmi innego pochodzenia, o innej kulturze, tradycji czy religii.
W 40., jubileuszowej edycji ŁST chcemy pokazać teatr, jako narzędzie dialogu międzykulturowego. Naszym nadrzędnym celem jest pokazanie widzom, że teatr, który prezentujemy tworzy schemat komunikacji międzyludzkiej, który z łatwością możemy przenieść do codziennego życia.
Strach współcześnie urasta do rangi newralgicznego problemu, osiągając wymiar globalny. Dziś z niepokojem obserwujemy konflikty na Bliskim Wschodzie, które generują kolejne fale uchodźców w Europie. Uchodźców, którzy odruchowo kojarzą się z zagrożeniem radykalizmem i fundamentalizmem. Z nasilonymi procesami migracyjnymi wiążą się ogromne obawy Europejczyków wobec przedstawicieli społeczności islamskich. Ich „inność” wzmaga niechętne i zarazem pełne obaw nastawienie wobec obecności muzułmanów na całym świecie. Zamknięci w naszym irracjonalnym strachu, nie dostrzegamy, że tych „innych” sprowadza do nas wojna, głód, dramat w ich własnej ojczyźnie. Umiejętność i wola dobrej koegzystencji ludności lokalnej i imigrantów zależna jest także od nas samych. Powinniśmy mieć świadomość, że różnorodność kulturowa jest miejscem wielu napięć i trudności politycznych, obyczajowych i kulturowych. Dlatego celem dialogu wielu kultur nie jest unifikacja, ale rozumienie i wspieranie odrębności oraz jednoczesne tworzenie przestrzeni,
w której mogą one wspólnie egzystować.
Tą edycją ŁST – „Teatr ponad podziałami”, podejmiemy dyskusję o najbardziej niepokojącym problemie współczesnego świata, którym jest lęk przed utratą wolności i tożsamości. Lęk przed „obcym”, który pozbawi nas domu, pracy, kultury, języka i religii, rodzi gniew i agresję, sprawia, że w wielu państwach Europy i świata, odradzają się nacjonalizmy. Bojąc się, zapominamy, że „obcy” jest takim samym człowiekiem jak my, ma takie same potrzeby
i pragnienia. Tak jak my cierpi, kocha, cieszy się i tęskni do tych samych rzeczy. Wychodząc naprzeciw tym lękom, chcemy żeby jubileuszowe, 40. ŁST niosły przesłanie ponadkulturowego dialogu. „Teatr ponad podziałami” to asumpt do wzajemnej otwartości, zrozumienia i społecznej rozmowy o tym, co łączy ludzi niezależnie od pochodzenia, miejsca zamieszkania i tradycji, w jakiej zostali wychowani. Posługując się językiem teatru chcemy pokazać, porozumienie i dialog są możliwe, ze możliwa jest komunikacja ponad wszelkimi podziałami. Spektakle, które chcemy zaproponować będą wyznaczać nowy trend teatralnej komunikacji opartej na: dialogu międzykulturowym, przełamywaniu międzykulturowych stereotypów, zrozumieniu kultury i wzorców kulturowych innych grup etnicznych i społecznych. Chcemy wypracować model komunikacji wolnej od uprzedzeń i dyskryminacji oraz stworzyć pomost kulturowy pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Więcej informacji na stronie: www.lodzkiespotkaniateatralne.pl
Miejski Dom Kultury w Opocznie

Kategoria

Wiadomości