Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Budżet obywatelski - warsztaty z przygotowywania wniosków 60+

Zapraszamy na warsztaty z konstruowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019, które są organizowane dla mieszkańców Łodzi, zwłaszcza dla osób w wieku 60+. 
Termin przeprowadzenia warsztatów: 9 marca 2018 r., godz. 16.00-17.30
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 103
Prowadzący: FUNDACJA 2035

Warsztaty mają na celu zachęcenie i wsparcie starszych mieszkańców miasta do złożenia własnych propozycji zadań do BO w postaci prawidłowo sporządzonego wniosku.
Każdy warsztat składa się z 4 części:

1. Wprowadzenie
• Przedstawienie Budżetu Obywatelskiego jako powszechnie dostępnego narzędzia partycypacji społecznej mieszkańców Łodzi.
• Edycja 2018/2019 BO, zmiany  zasad i procedur w bieżącym roku oraz podział środków z BO na zadania osiedlowe i dotyczące całego miasta.
• Tryb i kryteria zgłaszania propozycji zadań do BO z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego

2. Omówienie propozycji uczestników warsztatów
• Przedstawienie przykładowych wniosków  zgłoszonych przez seniorów do BO w latach ubiegłych.
• Wysłuchanie oczekiwań i pomysłów uczestników spotkań związanych z podniesieniem jakości życia w Łodzi i potrzebami osób starszych
• Wybór jednej ze zgłoszonych propozycji do przekształcenia w wypełniony wniosek           

3. Skonstruowanie przykładowego wniosku, który może być złożony do     Budżetu Obywatelskiego
• Omówienie wzoru obowiązującego formularza zgłoszeniowego.
• Praca w trybie warsztatowym z uczestnikami nad jedną z propozycji zadań do BO. Wypełnianie wniosku krok po kroku z uwzględnieniem trudności z prawidłowym ustaleniem lokalizacji zadania i skalkulowaniem budżetu

4. Podsumowanie
• Wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości, odpowiedzi na pytania, zebranie uwag uczestników spotkania.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do dnia 7 marca br. na adres: n.korzeniowska@ldk.lodz.pl lub telefonicznie: 797 326 219.
Liczba miejsc jest ograniczona.