Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

Kurs Instruktora Tańca Ludowego!


Bazując na znakomitym wizerunku i szerokich zasobach Łódzkiego Domu Kultury oraz ponad trzydziestoletnim doświadczeniu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w realizowaniu tego typu przedsięwzięć edukacyjnych zapraszamy wielbicieli folkloru, tancerzy i instruktorów tańca do uczestnictwa w kursie. Oferujemy rzetelną wiedzę, możliwość podwyższenia kwalifikacji, zdobycia nowych umiejętności oraz nawiązania dobrych relacji z innymi uczestnikami zajęć.
Liczymy na współpracę jednostek kulturalnych, które będą zainteresowane delegowaniem swoich pracowników do uczestnictwa w Kursie, by podwyższyć jakość oferowanych zajęć.
Program Kursu jest rozpisany na 620 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.
Zawartość merytoryczna obejmuje szczegółowe zajęcia z 10 regionów folklorystycznych Polski, technik uzupełniających (takich jak taniec klasyczny, towarzyski, modern-jazz, rytmika i inne), zajęcia teoretyczne traktujące o metodyce pracy, anatomii człowieka, historii tańca, podstawach muzyki.
Do 2012 roku Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej realizowało Kurs Kwalifikacyjny na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki, aktualnie (po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących zatrudniania w placówkach kulturalnych) kontynuuje prowadzenie Kursu będąc rekomendowaną przez MKiDN jednostką edukacyjną.

Poprzez zatrudnianie najlepszej w kraju kadry specjalistów przekazujemy uczestnikom informacje prawdziwe, zgodne z przekazem historycznym i przygotowujące do profesjonalnej pracy Instruktora Tańca Ludowego. Nasze Dziedzictwo Narodowe w postaci barwnego polskiego folkloru jest dzięki temu propagowane we właściwej formie, czyniąc z niego piękną wizytówkę naszego kraju.

Zapraszamy do uczestnictwa w Kursie!

Więcej informacji znajduje się na stronach: www.edu-art.pl

Kategoria

Wiadomości