Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

FESTIWAL ROCKOWANIE 


Projekt skierowany jest do grup muzycznych działających na terenie naszego kraju, których twórczość oscyluje w obrębie muzyki rockowo-popowej. Jego głównym celem jest prezentacja i promocja dorobku artystycznego zespołów muzycznych, konfrontacja osiągnięć artystycznych, wspieranie  interesujących form działalności artystycznej wzbogacających kulturę regionu oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń między wykonawcami i instruktorami.
Rockowanie 2018
Rockowanie 2017
Rockowanie 2016
Rockowanie 2015
Rockowanie 2014