Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

„DIALEKT KSIĘSTWA ŁOWICKIEGO” WYDANY!

W dniu 24 października 2014 r.  podsumowano projekt pn. „Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego autorstwa Haliny Świderskiej”, realizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu.
Podczas uroczystości zaprezentowano wydany, w nakładzie 300 egzemplarzy w ramach cyklu Księżacka Biblioteczka Regionalna, reprint książki z 1929 r.

Obszerna monografia licząca 156 stron, uzupełniona mapką Księstwa Łowickiego,zawierająca bogaty i szczegółowo opracowany materiał z zakresu fonetyki, morfologii i składni oraz słownik i teksty gwarowe była do końca XX wieku jedynym opisem gwary łowickiej. Przedstawiono życie i dorobek naukowy, urodzonej w podłowickich Strugienicach, autorki. O spuściźnie prof. Haliny Świderskiej-Konecznej w zasobie narodowym łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie opowiedział jego kustosz, pan Marek Wojtylak, zaś brzmienie dawnej gwary odtwarzała Joanna Bolimowska - członkini Zespołu Śpiewaczego Ksinżoki na podstawie fragmentów tekstów zawartych w publikacji z 1929 roku. Zwieńczeniem uroczystości był występ Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy.