Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =

KONCERT „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” W LUTUTOWIE

20 września w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga, odbył się Międzypowiatowy Przegląd Folklorystyczny oraz Koncert „Ocalić Od Zapomnienia".
W części konkursowej jako pierwsi wystąpili gospodarze czyli Kapela Ludowa „Lututowianie”. Gminę Czarnożyły reprezentował zespół śpiewaczo – obrzędowy „Opojowianie” działający od 1984 roku. Jako kulturalna wizytówka gminy Ostrówek wystąpił Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy”. Gminę Sokolniki reprezentował występujący w strojach Ziemi Wieluńskiej Zespół Folklorystyczny „Sokolniki”, a jako solistka wystąpiła, również reprezentująca Sokolniki, Adrianna

Wójcik, na co dzień uczennica Zespołu Szkół w Sokolnikach. Warto wspomnieć, że największym sukcesem Ady jest wyśpiewanie I miejsca na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej pod nazwą „Dziecko w Folklorze”. Miło powitany przez publiczność repertuar biesiadny zaprezentowała Kapela z Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach. Na zakończenie tak interesującego programu konkursowego wystąpił zespół „Paka Klonowiaka” z zaprzyjaźnionej gminy Klonowa. Obrady trwały długo ale były owocne i powinny usatysfakcjonować wszystkich uczestników.

I miejsce zajął Zespół Śpiewaczy Ostrowiacy.

II miejsca wspólnie zajęły reprezentujące swoje gminy;

Zespół Śpiewaczy Opojowianie.

Zespół Śpiewaczy Sokolniki

Zespół Śpiewaczy Lututowianie

Ponadto pierwszą nagrodę otrzymała Kapela Ludowa Lututowianie

I pierwszą nagrodę dla solistów Adriana Wójcik z Sokolnik.

Wyróżnienia otrzymały dwa zespoły: Kapela z Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach oraz Kapela „Paka Klonowiaka „ z Klonowej. Wspaniała publiczność każdego laureata nagradzała rzęsistymi oklaskami.

Na koniec Stowarzyszenie Integracyjne „Rodzina” z Lututowa poza konkursem przeglądu ufundowało dwie nagrody publiczności: dla solistki Adrianny Wójcik z Sokolnik oraz dla Kapeli Ludowej „Lututowianie”.