Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

ŚLADAMI TOMASZOWSKICH ŻYDÓW

W dniu 20 września Tomaszów Mazowiecki stał się planszą gry, dzięki której wszyscy gracze mieli możliwość powędrowania śladami tomaszowskich Żydów oraz odkrycia dawnych i zapomnianych historii w architekturze rodzinnego miasta.
Zadaniem graczy było dotarcie do dziesięciu chederów (herb. pokój, izba) i zrealizowanie, czekających tam na nich, zadań. W swoich wędrówkach kierowali się otrzymanymi mapami – współczesną oraz dawną z 1911 roku, za sprawą której mogli poznać przedwojenne nazwy ulic oraz architekturę miasta z początku XX wieku. Wszystkie wyznaczone miejsca związane były z historią i kulturą tomaszowskich Żydów (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, czyli dawne Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno - Sportowe „Turnverein”; ulica Jerozolimska, na której mieścił się Kinoteatr „Odeon”; ulica Berka Joselewicza, przy której kiedyś stała Wielka Synagoga; I Liceum Ogólnokształcące, czyli pierwsza szkoła średnia w Tomaszowie ufundowana przez firmę Landsberg oraz wiele innych). W czterech chederach na uczestników gry czekali aktorzy wcielający się w rozmaite role – rebe, żydowska handlarka Chawełe Naar ze wspomnień Michała Piaseckiego, przedwojenna nauczycielka i trener sportowy. Gracze mieli za zadanie śpiewać piosenki w języku jidysz, pisać w języku hebrajskim, wykonywać ćwiczenia sportowe, przeprowadzić sondę uliczną na temat Wielkiego Stawu w Tomaszowie, rozwiązać krzyżówkę dotyczącą kultury żydowskiej. Każda grupa graczy wędrowała śladami wybranej żydowskiej, tomaszowskiej rodziny, a informacje o niej gromadziła na swojej karcie drużyny. Były więc cztery żydowskie rodziny: Steinmanów (Samuel – założyciel wspomnianego „Turnverein” i fabrykant, jego syn Henryk – poeta i działacz niepodległościowy), Warzagerów (tomaszowscy Żydzi – artyści, dekoratorzy Wielkiej Synagogi), Landsbergów (fabrykanci sukna), Bornsteinów (Emanuel, tomaszowski przemysłowiec filantrop i jego syn Tadeusz Benedykt – artysta). W tej edukacyjnej podróży w czasie i przestrzeni, udział wzięło 21 osób, w tym aż 11 dzieci. Każda drużyna dotarła do wszystkich chederów i zdobyła informacje o rodzinie, w którą wcieliła się na dwie godziny. Tomaszowskie ulice zaś mogły raz jeszcze, po wielu latach, rozbrzmieć hebrajskim pozdrowieniem Szalom!