Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

PRZEDŁUŻONY TERMIN WSPÓŁORGANIZACJA PROJEKTÓW KULTURALNYCH 2018

Informujemy, że na prośbę instytucji kultury z regionu przedłużamy termin składania wniosków na współorganizacje projektów kulturalnych w województwie łódzkim, w roku 2018, o dwa tygodnie tj. do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 16.00

Łódzki Dom Kultury w 2018 roku po raz szósty ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczy realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Priorytetem realizacji zadań jest zapewnienie rozwoju zainteresowań i zaspokojenie potrzeb edukacyjno-artystycznych dzieci i seniorów poprzez działania, które będą uzupełnieniem realizowanych przez Łódzki Dom Kultury projektów: „Kolorowa lokomotywa” i „Przystanek 60+”. Celem jest również podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.
Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2018 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł.


Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 21 czerwca 2018r., do godz. 16.00

UWAGA:  TERMIN SKŁADANIA WNISKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 6 LIPCA 2018 r., DO GODZ. 16.00.

Kontakt w sprawach:
• merytorycznych – Zyta Solarska tel. 797 326 230, z.solarska@ldk.lodz.pl; Ewa Kowalska tel. 797 326 227; inicjatywy@ldk.lodz.pl
• formalno-rachunkowych – Grażyna Stępińska-Marciniak tel. 797 326 178, g.marciniak@ldk.lodz.pl

Załączniki artykułu

Wniosek (Pobrań: 137)
Umowa (Pobrań: 88)
Sprawozdanie końcowe (Pobrań: 61)
Regulamin (Pobrań: 210)
  • 06-07-2018 godz 16:00