Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =

Zdobądź granty na warsztaty twórcze - Przystanek 60+!

Łódzki Dom Kultury ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczy realizacji zadań związanych z Programem Łódzkiego Domu Kultury pn. "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej - Przystanek 60+" - warsztaty twórcze.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, a jego celem jest m. in. przegląd i prezentacja dorobku twórczości mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, integracja środowisk seniorskich. Podejmowane działania w ramach projektu mają służyć edukacji kulturalnej, budzeniu i rozwijaniu talentów artystycznych, podnoszeniu kompetencji i wiedzy o działaniach animacyjnych w sferze twórczości kulturalnej osób 60+. 

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak:
  • domy i ośrodki kultury,
  • muzea,
  • biblioteki,
które zamierzają zrealizować projekty związane z "Wojewódzkim Przeglądem Twórczości Dojrzałej - Przystanek 60+" . 

Kontakt:
W sprawach merytorycznych :
 Zastępca Dyrektora ŁDK Monika Matusiewicz, tel.: 790 662 062
W sprawach finansowych:
Bogusława Chrzanowska, Tel.: 797 326 172

Załączniki artykułu

Wniosek - Przystanek 60 (Pobrań: 105)
wniosek_60 (Pobrań: 84)
umowa_60 (Pobrań: 68)
sprawozdanie_60 (Pobrań: 49)
ogloszenie_60 (Pobrań: 128)